4.2.5 Gradbøying

Gradbøy adjektivet nedanfor, anten med endingar eller med «meir» og «mest». Set komma og mellomrom mellom kvart ord/uttrykk.
Døme: kald, kaldare, kaldast

billig

mystisk

vond

tung

kupert

stor

løyeleg

framand

lang

ung

liten

lysande

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern