4.3.9 Bøying av sterke verb

Bøy verba nedanfor. Set komma og mellomrom mellom kvar bøyingsform.
Døme: å drikke, drikk, drakk, har drukke

å springe

å syngje

å liggje

å halde

å vekse

å stikke

å lese

å ete

å skyte

å falle

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern