3.10.2 Skriv om setningene

Hovedregelen i norsk er at vi aldri deler opp sammensatte ord. Skriv om setningene nedenfor slik at de blir riktige.

Sommer fjøset er ganske falleferdig.

Strikk hopping er for pyser.

La oss hvile ut på den trafikk øya der borte.

Tror du det der er en flod bølge?

Hiphop hører hjemme i hønse huset.

Sommerfjøset er ganske falle ferdig.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern