Fra saga til CD 9A – 3 På verseføtter

Kapittel, tema, emne

Tekster, lydinnslag, bilder, film

sjanger

Forslag til temaer i henhold til blant annet læreplanen

3 På verseføtter

TEMA: Lyrikk som sjanger

 

 

 

H. Børli: Å skrive dikt

dikt

 

  • strofer og verselinjer

I. Hagerup: Aust-Vågøy. Mars 1941

J.E. Vold: Bølge

O.H. Hauge: Svevn

dikt

dikt

dikt

 

  • lyriske virkemidler

A. Øverland: Et seil glir bort

J. Bjørneboe: Ischariot

På syvende side

Danse mi vise, gråte min sang (utdrag)

R. Nilsen: På gjensyn

D. Mirza: Drømmen

L.S. Christensen: Jeg vil være det rolige regn

A. Stubhaug: Dikt uten tittel

T. Steen: Tigerstaden

H. Sverdrup: Solsikkediktet

Leksikonsartikkel om solsikke

H. Wildenwey: Hjembygdens sanger (utdrag)

I. Hagerup: Tomaten og løken

R. Jacobsen: Blinde menn

K. Sveen: Løyndom

A. Bøe: (den vil bare reise)

A. Tollefsen: Gatekryss i Paris

P.O. Kaldestad: Venezia og Ekofisk

T. Jonsson: Når du er borte

dikt

dikt

dikt

dikt
 

dikt

dikt

dikt
 

dikt

dikt

dikt

leksikonsartikkel

dikt
 

dikt

dikt

dikt

dikt

dikt

dikt

dikt

 

  • kortdikt, femraderen, haiku, biodikt og limerick

J.E. Vold: Mitt nye dikt

A. Nyquist: Høst

Luft, Sport, Lue og Penger (elevtekster)

Haiku av Sogi, Masahide og Issa

Biodikt av Sigmund Nordlie

Limerick (elevtekst)

kortdikt

kortdikt

femrader
 

haiku

biodikt

limerick

 

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern