4.6.6. Synonym

Eit synonym er eit ord som tyder det same eller nesten det same som eit anna ord.
Dra synonym til rett plass.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern