3.12.1 Skriv om setningen

Skriv om setningen slik at ordet med j-lyd blir skrevet riktig.

Du kunne trengt en god porsjon hjuling.

Gjulene på bussen, de går rundt og rundt.

Gjeita mekrer fra jyngestolen.

Jyv løs!

Noe så gjyselig!

Hjestene er kommet.

Nøkkelen ligger i jørneskapet.

Skal vi bade i gørmen?

God hjul!

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern