3.15.6 Hvilket tegn?

Skal setningen ha punktum, spørsmålstegn eller utropstegn til slutt?

a) Skal vi gå til høyre eller til venstre, mon tro

b) Nå kommer du hit med en gang

c) Hvor kommer du fra

d) Døra slo igjen etter ham da han gikk

e) Dette tøvet har jeg rett og slett ikke tid til

f) De holdt sammen i tykt og tynt

g) Barna var så ulike som natt og dag

h) Hvilke språk snakker du

i) Vil du ha is eller kake

j) Hun ble kjørt til sykehuset etter en ulykke

k) Jeg er enig i det du sier

l) Hør her

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern