Fra saga til CD 8A – 4 Skrivekløe

Kapittel, tema, emne

Tekster, lydinnslag, bilder, film

sjanger

Forslag til temaer i henhold til blant annet læreplanen

4 Skrivekløe

TEMA: Skriving og fortelling som sjanger

 

 

 

  • fortelling som sjanger

LYD Forfatteren A. Berggren snakker om skriveprosessen

LYD Forfatteren H.R. Eeg om det å skrive

H.R. Eeg: Tekst uten tittel

intervju
 

intervju
 

fortelling

 

  • ulike fortellermåter

R. Trohaug: Okkupert kjærleik (utdrag)

roman

 

  • prosessorientert skriving

A. Berggren: Hjernen er en hund

LYD Elever gir respons på elevtekst

essay

samtale

 

  • mappemetodikk

 

 

 

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern