Ressursperm for læreren

saga_laererVeil_400b.gif

Den nye ressurspermen til 8. trinn er omfattende og grundig med totalt 373 sider, pluss lysark.
Den har 4 deler. Her er en innholdsoversikt:

Del 1 – Pedagogisk plattform – læringssyn

Læringsteoretisk ståsted

 • Å sammenkoble ulike læreprosesser
 • Kognitive læreprosesser
 • Kognitive læreprosesser i skolearbeidet
 • Psykodynamiske læreprosesser
 • Psykodynamiske læreprosesser i skolearbeidet
 • Sosiokulturelle læreprosesser
 • Sosiokulturelle læreprosesser i skolearbeidet
 • Det bakhtinske synet på språk og tekst
 • Norskrommet
 • Arbeidet med samtidstekster og klassiske verk fra litteraturarven

Del 2 – Didaktiske perspektiver

A) Ulike måter å lære på

Læringsstiler

 • Metoder for elevenes ulike læringsstiler
 • Om læringsstiler
 • De 21 elementene som påvirker læringssituasjonen
 • Elevskjema – kartlegging av egen læringsstil

B) Ulike måter å lese og skrive på

Lese- og skrivestrategier

Lesing

 • Utnytter bakgrunnskunnskap og er aktive mens de leser
 • Bearbeider og organiserer stoffet og skriver i tilknytning til lesing
 • Snakker om og diskuterer hva de leser
 • Leser mye på eget initiativ
 • LUS (leseutvikling)

Skriving

 • Friskriving og presentasjonsskriving
 • Å skrive flere utkast og utnytte bakgrunnskunnskap
 • Mottakerbevissthet
 • Tekst- og sjangerkunnskap
 • Respons og kommunikasjon
 • Metakognitiv bevissthet
 • Bruk av IKT (Å skrive raskt, å jobbe med layout, å jobbe med hypertekst)

C) Ulike måter å arbeide på

Prosjektarbeid

Storyline og tematisk fortellingsforløp

 • Hva gjør vi i et tematisk fortellingsforløp?
 • Bakgrunn for storyline-metoden
 • Læreren
 • Hva er gode nøkkelspørsmål?
 • Samspillet mellom den fiktive og den virkelige verden
 • Prosjektarbeid
 • Evaluering
 • Tidsforbruk og organisering
 • Hvordan bruke skjemaet

Arbeidsplaner

 • Læringsplakaten
 • Hva er en arbeidsplan?
 • Hvorfor arbeidsplaner?
 • Mulige svakheter ved bruk av arbeidsplan
 • Elevinvolvering
 • Noen forutsetninger
 • Noen tips

Problembasert læring

 • Sju trinn i arbeidet med PBL-oppgaver og noen råd!

D) Ulike måter å vurdere på

Spørsmål skolen bør stille seg for å trekke elevene med i arbeidet med vurdering

Formålet med elevvurderingen

Systematisk arbeid med elevvurdering

Hva kan vurdering uten karakter være?

 • Mappevurdering
 • Logg
 • Elevsamtalen

Del 3 – Kommentardel

I denne delen av lærerveiledningen finner du kommentarer til hvert kapittel. Dette kan være:

 • Generelle kommentarer til hvert kapittel
 • Hvordan innholdet i kapittelet er relatert til læreplanen
 • Kommentarer til emner og oppgaver i kapittelet
 • Tips til sanger
 • Tips til ufyllende lesning
 • Hvordan skape leselyst?

Del 4 – Kopieringsoriginaler

Ressurspermene til 9. og 10. trinn har samme strukturer som til 8. trinn. Del 1 og 2 er identiske på alle trinn. Ressurspermen til 10. trinn har ikke lysark.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern