4.2.7 Antonym

Eit antonym er eit ord som tyder det motsette av eit anna ord. Kva for ord er antonym til adjektiva nedanfor?
Dra antonym til rett plass.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern