4.6.7 Ordtak

Fullfør ordtaka. Hugs punktum til slutt.

Smular er også ...

God dag, mann ...

Galne hundar ...

Ein skal ikkje skode hunden ...

Han som inkje vågar, ...

Det er håp i ...

I mørket er ...

Den som vil vere med på leiken, ...

Nød lærer naken kvinne ...

Bak skyene ...

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern