2.6.6 Enkel setningsanalyse

Hvert setningsledd i setningen nedenfor er markert med en egen farge. Plasser setningsleddene på riktig sted.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern