3.9.1 Skriv om setningene

Skriv om setningene slik at de blir riktige.

Han har sent meg aldtfor mange brev.

Sverige er et unnerlig lann.

Sola går ne.

Aldri i live!

Monsteret vente seg bort.

Det eplet der ser gott ut.

Huset er røtt.

Hun ble ståene ve veikanten.

Du er virkelig beinhar.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern