3.15.2 Kommaregler

Hvilken kommaregel er brukt i setningen nedenfor?

a) Han leste og leste, for han ville gjerne få en god eksamen.

b) Hvis du ikke kan komme i kveld, må du gi meg beskjed.

c) På mandag har elevene norsk, matte, engelsk og samfunnsfag.

d) Da Eva var fem år, ble broren hennes født.

e) Rex, den store hunden til naboen, er jeg ikke helt trygg på.

f) Naboene våre har en søt katt, men de har ingen hund.

g) «Dette må dere kunne til eksamen», sa læreren.

h) Kameraten min, som jeg liker godt å være sammen med, skal dessverre flytte til en annen by.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern