Fra saga til CD 8A – 1 Hvordan lærer du best?

Kapittel, tema, emne

Tekster, lydinnslag, bilder, film

sjanger

Forslag til temaer i henhold til blant annet læreplanen

1 Hvordan lærer du best?

TEMA: Læringsstrategier

 

 

 

  • studieteknikk

LYD Elever forteller om hvordan de gjør lekser og øver til prøver

LYD Elever snakker om å lære på skolen og hjemme

samtale
 

samtale

 

  • notatteknikk

F. Amundsen: Teknobikkje

R.L. Larsen: Bragte de liv til jorden?

artikkel

artikkel

 

  • tankekart

 

 

 

  • idémyldring

 

 

 

  • læreboka

 

 

 

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern