3.15.3 Sett inn komma

Skriv setningen og sett komma på riktig sted. Husk punktum til slutt i setningen.

Slutten av 1700-tallet var gode tider i Norge og bønder fiskere og forretningsfolk tjente bra.

Handelen med utlandet blomstret og vi solgte fisk tømmer og malm som aldri før.

I Europa kriget stormaktene mot hverandre noe som var til Norges fordel siden vi hadde varer som folk trengte.

Landene som kriget mistet hundrevis av skip.

De trengte tømmer til å bygge nye skip og Norge hadde mye skog.

Nå vokste også byene og det trengtes mye tømmer til husbygging.

På Sørlandet vokste det eik et treslag som passet godt til skip.

Og Bergen som var Norges største by på denne tiden var et senter for handel med fisk.

De solgte korn salt og hamp og kjøpte fisk tilbake.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern