4.3.8 Bøying av sterke verb

Bøy verba nedanfor. Set komma og mellomrom mellom kvar bøyingsform.
Døme: å gripe, grip, greip, har gripe

å skrike

å sove

å vere

å finne

å sjå

å skine

å bere

å kome

å skjere

å drepe

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern