1.11.9 Verb eller substantiv?

Noen verb kan i visse bøyningsformer være helt like et substantiv. Tre av ordene i teksten nedenfor er brukt både som substantiv og som verb: «fare», «for» og «løfte». Angi riktig ordklasse i riktig sammenheng.

Det er ingen fare å fare av gårde på sykkel, hvis du ikke faller. Jeg for utfor Stupebakken i går, og klarte ikke å stoppe. Etterpå sydde jeg tykt for i jakken min, og ga Pappa et løfte om å løfte sykkelen over gjerdet neste gang.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern