4.4.7 Spørjepronomen

Bruk spørjepronomen og lag spørsmål til setninga nedanfor.

Eg likte best den siste songen.

Ho bur på Vestlandet.

Han drog heim fordi han vart sjuk.

Dei er seks år gamle.

Dei gjorde det på den gamle måten.

Det var den guten som kom først.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern