3.13.3 Finn ord med kj-lyd

Hvilke av ordene tror du uttales med kj-lyd?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern