3.3.1 Enkel eller dobbel konsonant?

Skriv om setningen slik at den blir riktig.

Det er ofte to soler i sentrumm av et solsystem.

Enkelte solsystemer har till og med tre soler.

Vårt solsystem har desverre ikke mer en en sol.

Det hender at solene i et solsystem koliderer.

Sånn sett er det like greit å ha bare en sol på himelen.

Men måner kunne vi godt hatt atskilig flere av.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern