1.9.1 Å innlede leddsetninger

Subjunksjoner innleder ofte leddsetninger. Hvilke innledningsord mangler i disse leddsetningene?

man reder, så ligger man. Det finnes så mange tåper alle regner seg for kloke. allting skulle gjøres to ganger, ville alle være kloke. Man skal smi jernet er varmt. Le ikke av alderdommen – be om du når den.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern