1.4.2 Finn adverb

Ordet adverb betyr «til verbet» og forteller altså noe om verbet i en setning. Hvilket av ordene nedenfor tror du kan stå til et verb?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern