Fra saga til CD 9A – 1 Levende bilder

Kapittel, tema, emne

Tekster, lydinnslag, bilder, film

sjanger

Forslag til temaer i henhold til blant annet læreplanen

1 Levende bilder

TEMA: Film

 

 

 

  • Filmkategorier og sjangrer

 

  • Oppbygging av en filmfortelling

FILM Hawaii, Oslo av Erik Poppe

spillefilm

 

  • virkemidler i film

 

 

 

  • animasjonsfilm

LYD Chr. Nielsen forteller om animasjonsfilmen Slipp Jimmy fri

intervju

 

  • dokumentarfilm

O.S. Nerheim: Filmens Bjørneboe

intervju

 

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern