1.10.1 Ulike typer

Hva slags interjeksjon er ordet nedenfor?

a) Kræsj!

b) Hjelp!

c) Gid!

d) Snerr!

e) Joda

f) Å nei!

g) Tja

h) Hysj!

i) Snork!

j) OK

k) Tjohei!

l) Ring!

m) Kremt!

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern