4.1.11 Bøying av substantiv

Bøy substantivet nedanfor i ubestemt og bestemt form eintal og fleirtal. Set komma og mellomrom mellom kvart ord.
Døme: ein gut, guten, gutar, gutane

barn

kjerring

søknad

adresse

jente

mann

fot

bror

kjærleik

rørsle

bilete

røynd

utsjånad

kjensle

storleik

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern