4.3.10 Frå presens til preteritum

Set inn rett preteritumsform av verba i teksten nedanfor.

Dei lunsj klokka 12 kvar dag.

Han alltid vatn til maten.

Ho nedover skråninga.

Hunden eit djupt hol i plenen.

Han når han såg ein sørgjeleg film.

Jegeren ofte bomskot.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern