4.3.13 Perfektum partisipp

Set inn rett form av verbet i uttrykka nedanfor.

ein gut,

eit barn,

ei jente,

nokre høner,

ei grein,

eit løfte,

ein arm,

nokre kvister

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern