4.1.4 Ubestemte og bestemte artiklar

Set inn rette artiklar og substantivendingar i teksten nedanfor.

I 1789 braut revolusjon ut i Frankrike. Befolkning var misnøgd med all urett i samfunn . Adel betalte ikkje skatt, medan fattige bønder måtte betale til kong og adel 80 prosent av det dei tente. Revolusjon førte til spenning også i andre land. Det gjekk ikkje lenge før Frankrike kriga mot dei fleste av nabolanda. Etter kvart tok gruppe på fem mann over leiing av land . Dei styrte land til 1799, da Napoleon Bonaparte tok makt ved statskupp.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern