Tilrettelagt opplæring

Vi har utviklet en stor tilleggspakke for elever som trenger tilrettelagt undervisningsmateriell. Pakken består av lettleste utgaver av grunnbøkene, lydbøker, temahefter og nettressursen SAGANETT.

SAGANETT – ny tilrettelagt nettressurs – lanseres slutten av januar 09!

saganett.PNG

Last ned informasjonsbrosjyren.

SAGANETT er utviklet for å ivareta elever med særskilte behov i norsk 8–10.
Nettressursen har innlest lyd, og har støtte for bryterstyring og leselist.

Nettressursen er selvstendig og kan også brukes av elever som ikke bruker læreverket Fra saga til CD. Innholdet tar utgangspunkt i stoff fra boken, men vil være tilrettelagt slik at elevene kan lære seg stoffet på en variert og engasjerende måte. Det vil være mye bruk av video og flashanimasjoner for å illustrere innholdet i boken, og det vil være en mengde interaktive oppgaver som gir elevene direkte tilbakemelding underveis. Alle oppgaver har eget differensieringssymbol som viser vanskelighetsgrad.

Lettlest utgave

Den lettleste utgaven vil følge grunnbøkene side for side. Tekstmengden vil være mindre, skriften større, og innholdet og språket tilrettelagt for målgruppen. Autentiske tekster vil noen ganger være forkortet. Illustrasjonene er i stor grad de samme slik at boken er mest mulig lik normalutgaven. Bøkene skal være klare til skolestart høsten 2009.

Lydbøker av lettlest utgaven

Vi vil også utvikle en lydbok av den lettleste utgaven. Lydboken kan brukes alene eller sammen med bokutgaven, og vil være til hjelp for de med større lese- og skrivevansker. Lydboken vil være til hjelp også for elever med synshemming. Lydboken skal være i salg høsten 2009.

6 stk temahefter

Inkludert i tilretteleggingspakken kommer også 6 temahefter med følgende innhold:

  • Samtidslitteratur
  • Folkediktning
  • Fortelling
  • Tegneserier
  • Film
  • Avis

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern