1.5.2 Skriv riktig form

Skriv inn riktig form av de personlige pronomenene.

a) 1. person, entall, subjektsform:

b) 2. person, flertall, objektsform:

c) 2. person, flertall, subjektsform:

d) 1. person, flertall, objektsform:

e) 1. person, entall, objektsform:

f) 2. person, entall, subjektsform:

g) 3. person, entall, subjektsform, mannsperson:

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern