4.1.10 Unntak for hokjønnsord

Sjå på substantivet nedanfor. Kva er rett fleirtalsending i ubestemt form?

a) kjerring

b) sending

c) setning

d) terping

e) utstilling

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern