3.3.3. En eller to t-er?

Skal det være én eller to t-er i ordene nedenfor?

Hver dag jeg henne i .

ser jeg en .

Etter fem må jeg løpe.

Anders gikk .

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern