4.4.4 Personleg pronomen

Set inn rett pronomen i teksten nedanfor.

Alle dei islandske ættesogene er skrivne i ein spesiell stil som vert kalla sagastilen. kan samanfattast slik: Forteljemåten er nøktern. er også sakleg. Kjenslene til personane vert ikkje skildra. får vi ikkje vite noko om. Gjennom det som personane seier og gjer, får vite korleis er. Handlinga kjem ofte fram gjennom dialogane. skildrar høgdepunkta. Forteljaren seier heller for lite enn for mykje. underdriv.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern