4.3.14 Perfektum partisipp

Set inn rett form av verbet i setningane nedanfor.

Han vart til tre års fengsel.

Tekstane vart i løpet av to timar.

Jenta var i ei ulykke.

Huset vart for mange år sidan.

Når vart dette biletet ?

Mange sauer vert av ulven kvar sommar.

Kvifor vart den fine hytta ?

Brillene må bli .

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern