1.5.1 Personlig pronomen

Sett inn subjekts- eller objektsform av personlige pronomen i teksten nedenfor.

Det virker som om klassekontakt Petra liker som mener det samme som gjør, bedre enn som har egne standpunkter. Da dømmer oss kanskje ikke rettferdig, og blir nervøse. tar hun ikke. skriver for sikkerhets skyld det tror ønsker å høre fra .

Login






© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern