1.11.1 Velg ordklasse

Hvilken ordklasse hører ordet til?

runding

ødelegge

mørkegrønn

bakom

dessuten

dersom

forbedring

sakte

ødeleggende

familiær

nyse

eller

Gandalf

hei!

aldri

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern