3.14.3 Sj- eller kj-lyd?

Marker hvilke ord som har sj- og hvilke som har kj-lyd.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern