4.6.3 Frå bokmål til nynorsk

Set om orda nedanfor til nynorsk.

a) mandag

b) navn

c) datter

d) hvordan

e) hviske

f) utseende

g) begrep

h) avgjørelse

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern