4.1.1 Dei ubestemte artiklane

Set inn rett ubestemt artikkel i teksten nedanfor.

smittsam sjukdom, svartedauden, kom til Europa i 1346 og herja i Noreg mellom 1349 og 1350. Noreg var av dei landa der sjukdommen ramma hardast. Berre tredel av folket overlevde. Nokre av dei fremste familiane i Sogn drog opp til avsidesliggjande dal, Jostedalen. Dersom det var nokon som ville skrive til dei, måtte dei leggje breva sine under viss stein, Brevsteinen. Men svartedauden kom også til Jostedalen. Her herja han så fælt at alle bortsett frå lita jente døydde.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern