3.2.2 Riktig setning

Hvilken av setningene nedenfor er riktig? Husk reglene:
1. Den gang DA
2. Hver gang NÅR

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern